27/4/11

L'Estany és de tots i totes?

El Ple Municipal va aprovar una modificació del PGOU en el sector ED3, en la zona del bar-restaurant el cisne, antiga discoteca-U i restaurant xinès, per tal de canviar els usos comercials de l’espai, per usos residencials i contruir-hi habitatges. D’aquesta manera el promotor del projecte se li permetria la construcció de 550 m2. més de sol per a habitatges del què els usos admesos permeten en la planificació, a canvi de la mateixa quantitat de metres quadrats comercials.
Aquesta modificació condicionarà decissivament un nou POUM a la zona de Front d'Estany. L'única justificació del Govern Municipal de CiU i PSC per aquest canvi és assegurar un benefici econòmic al promotor.

La base del càlcul de l'augment de valor que es produiria es fa amb el mateix preu per metre quadrat que s'havia establert en l'ARE (darrera del Monestir), en una zona perifèrica i per a habitatges socials.
La diferència de valoració podria costar al Municipi més de 66.000€. Així, es pretén prendre com a base per pagar els drets corresponents la suposició absurda que una casa de 160 metres quadrats amb garatge al costat de l'Estany es vendria per 85.100€.

És inadmissible que es donin per bones propostes que, més enllà de beneficiar a particulars, no ofereixen cap avantatge al conjunt de la ciutat, i que se subordini així la planificació de la ciutat a aquells interessos privats. ICV-independents de Banyoles ha presentat un conjunt d'al.legacions
per tal que s'anul.li aquesta modificació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada